Grænþvottur: hvað er það og hvernig kemur Súrefni í veg fyrir grænþvott?

Updated: Feb 2


“Grænþvottur er þegar fyrirtæki setur fram rangar eða villandi upplýsingar um umhverfiságæti eigin vöru. Grænþvottur er græn markaðssetning sem gefur til kynna að frammistaða seljandans sé betri eða ágæti vörunnar eða þjónustunnar meira frá sjónarhóli sjálfbærrar þróunar en „innistæða er fyrir“. í sinni skýrustu birtingarmynd er um að ræða fyrirtæki sem vill blekkja neytendur – þ.e.a.s. er með einbeittan brotavilja.”


Umhverfistofnun
Grænþvottur getur þar með verið líka þegar fyrirtæki eða aðrir lögaðilar lýsa yfir kolefnishlutleysi eða skreyta sig með grænum aðgerðum án þess að hafa raunverulega innistæðu fyrir því eða staðfestingu á raunverulegum árangri.


Fyrir aðila á kolefnisjöfnunarmarkaði eins og Súrefni skiptir því gífurlega miklu máli að koma í veg fyrir grænþvott í starfseminni.


Hvað gerum við til að koma í veg fyrir grænþvott?


Fyrst og fremst leggjum við viðskiptavinum okkar mjög skýrar línur um hverju þeir geti haldið fram í samskiptum við fjölmiðla og viðskiptavini sína. Þegar því er haldið fram að starfsemi sé kolefnisjöfnuð er mjög mikilvægt að fyrir liggi upplýsingar um umfang bæði losunar og mótvægisaðgerða á því tímabili sem um ræðir. Þessi atriði eru mjög skýr í öllu markaðsefni Súrefnis.


Ennfremur leggjum við mikið upp úr að allir útreikningar séu staðfestir og teknir út af þriðja aðila, hvort sem það sé útreikningar viðskiptavina á eigin losun eða útreikningar á þeirri kolefnisbindingu sem við bjóðum upp á.


Hvernig er vottunarferlið sett upp til að tryggja áreiðanleika?


Við styðjumst við vottunarferli kolefnisbindingar með skógrækt samkvæmt gæðakerfinu Skógarkolefni. Verkefnin verða síðan vottuð af alþjóðlegri vottunarstofu. Í því felst að allir Súrefnisskógarnir mynda með tímanum vottaðar kolefniseiningar sem skráðar eru í Loftlagsskrá Íslands. Þeirri skrá má líkja við kauphöll eða verðbréfaskrá og fylgir hún alþjóðlegum kröfum og gæðastöðlum.


Enn fremur krefjumst við þess að allir útreikningar úr grænu bókhaldi fyrirtækja sem kaupa af okkur kolefnisjöfnun séu teknir út af óháðum þriðja aðila og munum við brátt hefja samstarf við aðila sem tekur slíka þjónustu alfarið að sér og getur vottað útreikningana. Þetta tryggir að öll virðiskeðjan sé skýr og án nokkurs vafa, allt frá þeim upplýsingum sem fyrirtækin gefa yfir í trén sem við gróðursetjum, mælum og að lokum vottum.


Hvað með muninn á tryggingu kolefnisbindingar og notkun kolefniseininga sem hægt er að nýta í dag? Er þetta dulbúinn grænþvottur?


Súrefni starfar á þeim forsendum að tryggja viðskiptavinum sínum kolefnisbindingu með bestu fáanlegu aðferðum. Súrefnisskógarnir koma til með að skapa kolefnisjöfnunareiningar sem viðskiptavinir okkar munu eiga tilkall til.


Reglulegar vísindalegar mælingar Skógræktarinnar á skógum landsins undanfarna áratugi gera kleift að spá með áreiðanlegum hætti fyrir um væntanlega kolefnisbindingu í nýskógrækt á Íslandi. Þegar skógurinn vex upp verða skógar Súrefnis mældir með sama hætti og út frá þeim mælingum verða hinar vottuðu kolefniseiningar til. Farið er eftir reglum eða gæðakerfi Skógarkolefnis. Reglulega eru allir þættir ferlisins teknir út og vottaðir af iCert vottunarstofu til að tryggja gæðin.


Markmið Súrefnis er og hefur alltaf verið að efla gróðurlendi jarðarinnar, græða landið og binda í leiðinni kolefni. Hugmyndafræði okkar og stefna snýst um að nýta þann aflgjafa sem öflug kolefnisbinding með skógrækt er og gera viðskiptavinum okkar kleift að nýta hana til ábyrgrar kolefnisjöfnunar..


Við viljum horfa raunhæft á heiminn og þá óhjákvæmilegu kolefnislosun sem áfram verður til staðar um sinn og bjóða upp á raunhæfa og gagnlega lausn fyrir alla, litla aðila sem stóra, einstaklinga og fyrirtæki, að gera sitt og taka þátt í loftslagsbaráttunni strax.


Hversu fljótt geta viðskiptavinir nýtt sér kolefniseiningar í grænt bókhald?


Öll gróðursetning og kolefnisbinding sem við seljum verður að trjám sem gróðursett verða og eru komin ofan í jörðina og byrjuð að hreinsa loftið, á innan við tveimur árum frá kaupum.


Eftir gróðursetningu eru skráðar í Loftlagsskrá svokallaðar kolefniseiningar í bið. Þessu má líkja við óþroskaða flösku af rauðvíni - hana skal ekki drekka fyrr en hún er tilbúin.


Eftir fimm ár frá gróðursetningu er bindingin vottuð og mæld og hluti eininganna í bið breytist í virkar einingar sem nota má á móti losun og í grænu bókhaldi.


Tíminn er afstæður. Óraunhæft er að krefjast þess að kolefnið bindist strax í dag eða á fáeinum árum. Nokkur ár tekur fyrir kolefnisbindingu að komast í gang fyrir alvöru í nýjum skógi. Þetta gerist þó fyrr en margur ætlar.


Sumum kann að þykja ferlið langdregið ef litið er til mannsævinnar. En áratugur í jarðsögunni eða sögu mannkynsins er eins og augnablik. Í kolefnisjöfnun eru engar skyndilausnir til.


Grænar lausnir sem bera raunverulegan árangur eru langhlaup og að kolefnisjafna eigin losun er framtíðarfjárfesting. Höfum í huga að eftir tíu ár frá gróðursetningu er umtalsverð kolefnisbinding komin í gang í nýjum skógi. Eftir tuttugu ár er hún orðin veruleg og nær hámarki í kringum 25 ára aldur skógarins.


Það stærsta sem tefur fyrir bindingu í skóginum er að bíða með ræktunina.


Byrjum strax!Höfundur: Aríel Jóhann Árnason, framkvæmdastjóri174 views0 comments